23 de febrer 2017

Neix una revista botànica


Amb el nom de Miconia neix una revista botànica. Una revista que publicarà articles de recerca sobre la ciència de les plantes, en un sentit ampli, però especialment sobre flora i vegetació.
El nom de Miconia, correspon a un gènere botànic dedicat al metge i farmacèutic Francesc Micó (Vic, 1528 – Barcelona, 1592), que va ser el primer botànic català del qual es té coneixement. Les biografies de Francesc Micó són relativament limitades, tanmateix n'hi ha una, força detallada que podeu llegir aquí. És un homenatge a un botànic precursor.


Logotip de la revista

Miconia es defineix com a una revista botànica catalana independent.

Una revista botànica
Una revista que tracta sobre aquesta ciència, en un sentit ampli. La intenció és que serveixi d’eina per a divulgar els treballs prou interessants per al coneixement de la ciències de les plantes, que no tenen cabuda en altres revistes. Està oberta als botànics, tant amateurs com professionals, que fan recerca, sobretot de base.

Una revista catalana
Que tracta de la botànica, especialment de les terres catalanes, i escrita en català. No ens sembla que calgui justificar aquesta característica lingüística, perquè la normalitat no cal justificar-la. En tot cas s’hauria de justificar per què el nostre idioma queda, a la pràctica, exclòs de moltes publicacions científiques fetes a casa nostra per científics del país.
El català és una llengua culte apte per a ser utilitzada en qualsevol disciplina científica, com qualsevol altre llengua moderna.

Una revista independent 
Una revista que no depèn de cap institució acadèmica i que no té, ni accepta, finançament de ningú. Neix de la iniciativa d’un botànic amateur de procurar-se una plataforma de comunicació i obrir-la a les persones que comparteixin aquesta visió i actitud. Està feta amb la intenció de ser útils, de forma totalment altruista.
Com que no depèn de cap institució acadèmica, pot publicar el que cregui que és interessant, al marge d’altres criteris o interessos. 
El seu objectiu no és ser una revista important ni competir amb les altres revistes existents, sinó publicar, en la nostra llengua, la recerca ben feta, —encara que sigui senzilla— que doni a conèixer moltes coses de la nostra botànica que ara no tenen espai en altres fòrums, per a estendre l’afició per la botànica i ajudar a la lliure circulació del coneixement. 

La ciència no té perquè ser avorrida
Per altra banda, cal destacar que la revista Miconia donarà importància a les imatges, especialment les fotografies que poden servir per a il·lustrar els canvis i l’evolució de la vegetació al llarg del temps. Ens esforçarem per a documentar amb detall les imatges per a què siguin útils per aquesta finalitat.
El disseny de la revista, per altra banda ben clàssic, pretén que es llegeixi amb facilitat i que sigui, dintre la seva simplicitat, una publicació ordenada i agradable.