07 de març 2021

Miconia inaugura una sèrie titulada Flora Montserratina, sobre novetats i treballs sobre la flora de Montserrat

Miconia inicia una sèrie titulada Flora Montserratina, per a publicar les novetats florístiques i altres dades sobre la recerca botànica de Montserrat. 

La podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia
  • Fosalba Julià, Frederic, 2021. Flora Montserratina, 1. Nova localitat d’Oxalis pes-caprae L. Miconia, 5: 209-212.

Accediu al dipòsit d'articles de Miconiavolum 1volum 2volum 3volum 4volum 5.


01 de març 2021

Miconia publica un nou treball sobre novetats florístiques de la Vall d'Aran i la Vall d'Àneu

Publiquem un article extens sobre novetats florístiques de la Vall d'Aran i la Vall d'Àneu, trobades el darrer estiu. Destaquen tres nous tàxons per la flora de la Vall d'Aran: Bromus ramosus ssp. benekenii, Phyteuma orbiculare ssp. ibericum i Rosa montana.

La podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia
  • Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2021. Projecte FitoCAT, 45: Noves dades de plantes de la Vall d’Aran i de la vall d’Àneu (Pirineus centrals). Miconia, 5: 147-199.

Accediu al dipòsit d'articles de Miconiavolum 1volum 2volum 3volum 4volum 5.


 14 de gener 2021

Miconia publica un treball fitosociològic sobre el carrascar de Bellver de Cerdanya

Publiquem un article sobre el carrascar de Bellver de Cerdanya, que no havia estat caracteritzat fitosociologicament fins ara, tot i trobar-se en els confins de la seva àrea de dispersió.

La podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia
  • Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2021. Caracterització fitosociològica del carrascar de Bellver de Cerdanya (la Baixa Cerdanya). Miconia, 5: 135-146.

Accediu al dipòsit d'articles de Miconiavolum 1volum 2volum 3volum 4volum 5.


06 de gener 2021

Miconia ha publicat la monografia número 3, dedicada al Catàleg de les comunitats vegetals de Catalunya i de les terres veïnes

Ja fa uns mesos que la Monografia número 3 està disponible, però no ens en vam fer ressò a causa del moment de confinament per la pandèmia del Covid-19. Hem pensat que ara potser era un bon moment com a regal de Reis.

La Monografia 3 inclou el Catàleg de les comunitats vegetals de Catalunya i de les terres veïnes, amb una feina de recopilació llarga i meticulosa que ha dut a terme Josep Nuet Badia.


És un catàleg, pretesament exhaustiu, de les comunitats vegetals descrites a Catalunya entre 1935 i 2018, segons el mètode sigmatista o de l’escola de Zuric-Montpeller. Està ordenat segons l’estructura clàssica (O. Bolòs & Vigo, 1984), per a facilitar-ne l’ús i la comparació amb l’extensa literatura fitosociològica existent. De cada comunitat (sintàxon) s’hi recull el nom i els sinònims, si és el cas, l’inventari tipus, amb indicació del lloc geogràfic, la taula on està descrit i l’inventari designat. En el cas dels inventaris designats per altri, indico qui els ha designat i on consta la designació. Finalment indico, per a cada comunitat, en quines regions fisiogràfiques ha estat detectada, per a tenir una idea de l’ecologia general de cada sintàxon.

La podeu consultar i descarregar gratuïtament en format digital (PDF) o bé imprès en paper sota comanda des d'aquest enllaç
  • Nuet Badia, Josep, 2020. Catàleg de les comunitats vegetals de Catalunya i de les terres veïnesMiconia (Monografies, 3): 1-353.

Accediu al dipòsit d'articles de Miconiavolum 1volum 2volum 3volum 4volum 5.

05 de gener 2021

Miconia publica un treball sobre història de la recerca orquidològica a Catalunya

Publiquem un treball sobre història de la ciència botànica recent a Catalunya. Un estudi detallat de la recerca orquidològica duta a terme al nostre país des de l'inici del segle XX fins ara.

La podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia
  • Hoyo Pastor, Rafael del, 2020. Els estudis orquidològics a Catalunya. Miconia, 5: 111-134.

Accediu al dipòsit d'articles de Miconiavolum 1volum 2volum 3volum 4volum 5.

18 de novembre 2020

Miconia publica una addició a la flora del terme municipal de Santa Coloma de Farners (la Selva)

Publiquem una addició al catàleg del terme municipal de Santa Coloma de Farners (la Selva), deguda a Josep Gesti, botànic investigador i docent a la Universitat de Girona i membre de la Institució Catalana d'Història Natural (IEC).

La podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia
  • Gesti Perich, Josep, 2020. Addicions al catàleg de la flora vascular de Santa Coloma de Farners (la Selva, nord-est de Catalunya). Miconia, 5: 101-110.

Accediu al dipòsit d'articles de Miconiavolum 1volum 2volum 3volum 4volum 5.

08 de novembre 2020

Miconia publica un nou treball sobre plantes noves o interessants de l'espai Montbaig-Montpedrós, al Baix Llobregat

Publiquem un nou treball sobre plantes de l'espai Montbaig-Montpedrós, al Baix Llobregat, producte del treball de recerca que està fent Valentí González, orientat a confeccionar una flora d'aquestes muntanyes.

La podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia
  • González, Valentí, 2020. Plantes interessants de l’espai natural del Montbaig-Montpedrós (el Baix Llobregat). Miconia, 5: 81-99.

Accediu al dipòsit d'articles de Miconiavolum 1volum 2volum 3volum 4volum 5.