26 d’abril 2017

Publicat un article sobre vegetació a Miconia


Hem publicat un nou article a Miconia. Els podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia.


  • Romo, Àngel, 2017. Les comunitats d’Erinacea anthyllis a la serra de Leire (Navarra). Miconia, 1: 83-95.
Accediu al dipòsit d'articles aquí25 d’abril 2017

La creació de Miconia al portal BioC


El Portal de Biologia de Conservació de les Plantes, conegut com a BioC, ha inclòs una nota sobre la fundació de Miconia, revista botànica catalana independent.
Aquest web és un portal de referència en botànica del nostre país. Iniciat el 2007, el Portal de Biologia de la Conservació de Plantes està confeccionat per l'Equip de recerca en Biologia de la Conservació de Plantes (BioC), dirigit pel Dr. César Blanché, catedràtic de botànica de la Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona.
Aquest equip es dedica a l'estudi del fenomen de la pèrdua de biodiversitat vegetal a la regió mediterrània occidental, principalment a través de la investigació en biologia de poblacions de mida molt reduïda, resultat de la fragmentació dels hàbitats causada per les activitats humanes.

Interfície del portal BioC amb la notícia de la creació de
Miconia, revista botànica catalana independent.

L'Equip pertany al Grup de Recerca Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GReB) aplega investigadors que pertanyen a tres institucions: Universitat de Barcelona (Secció de Botànica del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia; Secció de Botànica del Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Biologia; Departament de Geografia Física de la Facultat de Geografía i Història), l'Institut Botànic de Barcelona (CSIC/Ajuntament de Barcelona) i la Universitat Autònoma de Barcelona (Secció de Botànica del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la Facultat de Ciències).
El GReB té una tradició de més de vint anys en els estudis de biodiversitat i biosistemàtica de plantes vasculars de la regió mediterrània, així com de les regions macaronèsica, irano-turaniana i sudamericana.
Per la nota que redacten es veu que segueixen el blog de l'Equip de Recerca Botànica del Centre Excursionista de Catalunya, al qual estan vinculats dos els membres fundadors de Miconia
Des d'aquets senzill blog els agraïm l'atenció d'informar sobre la creació de la nostra revista.

[Text: Josep Nuet Badia i BioC]

22 d’abril 2017

Hem publicat un nou articles a Miconia


Hem publicat un nou article a Miconia. El podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia.


  • Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2017. Projecte FitoCAT, 7: Plantes noves per al quadrat UTM DG25, sector de Lluçà (Osona). Miconia, 1: 73-82.
Accediu al dipòsit d'articles aquí


17 d’abril 2017

Hem publicat tres nous articles a Miconia


Hem publicat tres nous articles a Miconia. Els podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia.

  • Nuet Badia, Josep, 2017. Projecte FitoCAT, 5: Plantes noves per al quadrat UTM DG54, sector de Montdois (Osona). Miconia, 1: 55-60. 
  • González, Valentí, 2017. Projecte Fitocat, 6: Plantes noves per al quadrat UTM CG81, sector de Rubió (l’Anoia). Miconia, 1: 61-66. 
  • Rigol, Romà, 2017. Observacions sobre la morfologia d’Erodium cicutarium (L.) L’Hér. in Aiton. Miconia, 1: 67-71.

Accediu al dipòsit d'articles aquí