Crèdits

Miconia
Revista botànica catalana independent


Editor 
Josep Nuet Badia
Botànic, cartògraf i dissenyador gràfic (ERB-CEC, ICHN-IEC)
Adreça electrònica: josepnuet@gmail.com

Equip editorial
Valentí González
Llicenciat en ciències biològiques (ERB-CEC, ICHN-IEC)

Àngel M. Romo
Doctor en ciències biològiques (ICHN-IEC)

Revisió lingüística
Eulàlia Nuet Badia
Correctora de català JAEC

Normes de publicació
Descarregueu-les aquí

Accés a la revista
Blog de la revista: http://revistamiconia.blogspot.com.es
Es pot descarregar gratuïtament o adquirir impresa en paper, sota comanda, 
a Bubok Publishing SL (http://www.bubok.es/autores/josep)

ISSN: 2564-8071
Fundació de la revista Miconia: 31-I-2017

El copyright © de la revista és de l’editor. Tots els drets reservats.
El copyright © dels articles, els mapes i les fotografies és dels respectius autors.

Els continguts dels articles de la revista
són responsabilitat exclusiva dels autors.