19 de desembre 2023

Miconia publica un treball sobre els roures de Montserrat

Miconia, revista botànica catalana independent, publica un treball sobre els diferents roures que s'han trobat a Montserrat. Destaca la troballa de Quercus petraea ssp. huguetiana i Quercus subpyrenaica.

  • Nuet Badia, Josep, 2023. Flora Montserratina, 13. Els roures (gèn. Quercus subgèn. Quercus) de Montserrat. Miconia, 8: 165-180.

Podeu consultar i descarregar-vos gratuïtament aquest article i tots els articles del volum 8, aquí, i també tots els altres volums publicats, clicant aquí.