07 de març 2021

Miconia inaugura una sèrie titulada Flora Montserratina, sobre novetats i treballs sobre la flora de Montserrat

Miconia inicia una sèrie titulada Flora Montserratina, per a publicar les novetats florístiques i altres dades sobre la recerca botànica de Montserrat. 

La podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia
  • Fosalba Julià, Frederic, 2021. Flora Montserratina, 1. Nova localitat d’Oxalis pes-caprae L. Miconia, 5: 209-212.

Accediu al dipòsit d'articles de Miconiavolum 1volum 2volum 3volum 4volum 5.