02 de gener 2020

Miconia enceta el volum 4 amb tres nous articles sobre novetats florístiques.


Hem publicat dins el volum 4 de Miconia, tres nous articles sobre novetats florístiques trobades en el transcurs de les sortides de treball de camp que porta a terme L'Equip de Recerca Botànica (ERB-CEC) en el Projecte FitoCAT.

Els podeu consultar i descarregar gratuïtament des de l'enllaç al peu de la notícia
  • Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 30: Plantes de la muntanya de Sant Pau (l’Alt Penedès). Miconia, 4: 5-22. 
  • González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2019. Projecte FitoCAT, 31: Plantes noves o interessants per al quadrat UTM DG72, sector de l’Enllaç, Maçanet de la Selva (la Selva). Miconia, 4: 23-32. 
  • Nuet Badia, Josep & González, Valentí, 2019. Projecte FitoCAT, 32: Plantes noves o interessants del quadrat CG71, sector de la Manresana (l’Anoia). Miconia, 4: 33-46. 
Accediu al dipòsit d'articles de Miconiavolum 1volum 2volum 3, volum 4.